Nyárád község díszpolgárai:

 

Dr. Körmendy József (plébános)
Külsővaton született  1911. december 12.-én.

 

   Középiskolai tanulmányait 1922-23 között a Bencés Gimnáziumban Pápán, majd 1923-30-ban a Piarista Gimnáziumban Veszprémben végezte el.
   Teológiai tanulmányait 1930-35 között Veszprémben a Hittudományi Főiskolán végezte. 1936-37-ben a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán római és kánonjogi tanulmányokat folytat. 1938-ban kánonjogi doktor. 1939-ben Collegium Hungaricum-ban Bécsben végez kutatásokat. (Volkra Ottó püspök életéről) 1982-ben és 84-ben kétszer fél évet töltöt Rómában, a Pápai Magyar Intézményben.
   1935-ben Üllőn és Lajosmizsén, 1936-ban Cinkotán, 1937-ben Zalaszentgróton volt káplán.

 

1943-1961 NYÁRÁDON PLÉBÁNOS
           1940-1950 kifestette a templomot és bővítette az iskolát egy tanteremmel.
           1952-ben orgonát, 1957-ben egy 160kg-os és egy 500 kg-os harangot vásárolt a nyárádi templomba.

 

1944-ben tartalékos tábori lelkésznek hívták be.
1947-1959-ben kerületi esperes. 1961-91 között Felsőörsön plébános. 1980-ban felsőörsi c.prépost.
1972-74 között a Veszprémi Püspöki Levéltárban levéltáros. 1974-96 között a levéltár igazgatója volt.
1991-től nyugálományba vonult.
1997-2007 között tudományos főmunkatárs a levéltárban.

 

Veszprémben hunyt el 2007. november 07-én.

 


 

 

Dr. Kontrát Károly (Parlamenti Álamtitkár, Belügyminisztérium)
Pápán született 1956-ban

 

Végzettség: 1981-ben végzett az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam-és Jogtudományi Karán, mint jogász, majd ugyanitt megszerezte a Jogi Továbbképző Intézetben a jogi szakvizsgát.

 

Munkahely: Pályáját 1974-ben kezdte a Nemesszalóki Község Közös Tanácsában, mint szakigazgatási előadó. 1981-93-ig a Pápai Textilgyár, a Kemenesszentpéteri Petőfi Mezőgazdasági TSZ és a Pápai Elektermax Vállalat jogtanácsosa. 1990-98 között Pápa alpolgármestere. Tagja volt a Veszprém Megyei Közgyűlésnek 1994 és 1998 ill. 2002-2006 között a Belügyminisztérium politikai államtitkára. 2002-ben a Fidesz-KDNP színeiben országgyűlési képviselői mandátumot szerzett. A 2002-2006-os ciklusban több bizottságban is dolgozott. A 2010. évi országgyülési választásokon a Fidesz-KDNP Veszprém megyei területi listáján szerzett mandátumot.

 

Közéleti megbízatások: A Fidesz pápai szervezetének elnökségi tagja, az országos választmány tagja, valamint az etnikai bizottság elnöke jelenleg is. A párt önvédelmi testületének, ill. az Új Demokrácia Központnak a vezetője. Részt vett a Dokumentációs Központ munkájában, amely a 2006. októberi rendőri túlkapásokat dokumentálta. 1998-2001 között az egységesebb közszolgálati rendszert és a jogi szabályozást előkészítő koordinációs bizottság elnöke. 1998-2002 között a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium, valamint az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöke.

 


 

 

Varga Edéné (Amál néni)
1930-ban született.

 

   A nyárádi református elemi iskolában hat osztályt végzett. Ezt követően Pápán a Nátusban négy év polgárit. Két fiúgyermek boldog édesanyja. Amál néni közéleti tevékenysége mindenki előtt ismert a faluban. Hosszú évtizedek óta szervezője és aktív tagja a hímzőszakkörrnek. Legalább 50 éve gyüjti a faluról és a hímzőszakkörről megjelenő írásokat. Neki köszönhetjük a nyárádi Falumúzeum létrejöttét.

 

 


 

 

 

Nyulasi József (Fafaragó művész)
1946-ban Nyárádon született.

 

   A pápai Mezőgazdasági Technikumban érettségizett, majd utána 25 esztendőn át a Húskombinátnál dolgotott. Napjainkban fafaragó művészként tevékenykedik. Hét testvére van. Gyermekkorában festő vagy költő szeretett volna lenni, ,,s mégis csak bicskát fogott a kezébe". Alig volt kilenc éves mikor fafaragásairól írás jelent meg a Szabad Föld címúű hetilapban. Elmondása szerint élményeit a falusi emberek köréből meríti, s úgy és úgy érzi hogy ők fogják a kezét miközben dolgozik.

Támogatónk:

Go to top