Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 2019-2024

 

Bevezetés


Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi
CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi
program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet rendelkezéseivel,
Nyárád Község Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében
szükséges feladatokat.


A program egyes hátrányos helyzetű csoportok feltárását, valamint esélyegyenlőségük előmozdítását
szolgáló intézkedéseket tartalmaz. A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendeletben meghatározott,
védettnek minősülő csoportok: a nők, a gyermekek, a romák, az idősek, a mélyszegénységben és
fogyatékkal élők.


Nyárád Község Önkormányzata vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi
Programmal összehangolja a település más dokumentumait 1 , valamint az önkormányzat
fenntartásában lévő intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program
elkészítése során bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem
állami intézményfenntartóira.


Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

 

 

Támogatónk:

Go to top