ENERGETIKAI BERUHÁZÁST KÖVETŐ TÁJÉKOZTATÓ KÉPZÉS - (pdf)

 


Szociális konyha fejlesztése

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006

A kedvezményezett neve: Nyárád Község Önkormányzata

Elnyert támogatási összeg: 44 106 834 Ft

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018. március 01 – 2019. március 31.

A projekt az Európai Unió 100%-os intenzitású támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerrel közösen valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenység az étkeztetéshez kapcsolódik: szociális konyha felújítása és a konyha működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés, ami illeszkedik a felhívás céljaihoz. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül megvalósulnak energiahatékonysági fejlesztések, és a kötelező nyilvánosság biztosítása. A tervezett, alapellátáshoz tartozó fejlesztés hozzájárul az érintett településeken az állandó jelenlétet igénylő családi terhek csökkentéséhez. A fejlesztés a szociális étkeztetés biztosításával jellemzően idős emberek napi szintű ellátásában működik közre, mely célcsoportban az idős kor előrehaladtával egyre nagyobb számban jelennek meg rászoruló személyek.

Műszaki-szakmai eredmények: A szociális étkeztetésben közreműködő főzőkonyha működési költsége csökken. A projekt keretében a konyha és étkező rész belső felújítására koncentrál az önkormányzat. Megvalósul a belső oldalfal és padló burkolatok cseréje, a kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje, felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje, valamint belső festő és mázoló munkák. A kiszolgáló épületnél a felújítás az épület belső felújítását foglalja magába, a héjazat cserével kiegészítve. Megtörténik a belső oldalfal és padló burkolatok cseréje, a kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje, felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje, belső festő és mázoló munkák, héjazat és bádogos szerkezetek cseréje.

Nem számszerűsíthető egyéb tulajdonság: A projekttel javulnak a szociális alapszolgáltatások nyújtásában résztvevő főzőkonyhán a munkakörülmények.
Eredmény: Korszerű eszközökkel felszerelt főzőkonyha 40 tételben összesen 185 db eszköz kerül beszerzésre konyhai eszközök formájában.
Nem számszerűsíthető egyéb tulajdonság: Korszerű főzőkonyha létesül.

A projekt illeszkedik a felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetében részletezett 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjához. A felhívás konyha kialakítására vonatkozó támogathatósági feltételek közé sorolja azt, hogy 10 000 fő lakosságszám alatti település és 26 millió Ft összköltség feletti tervezett projekt:támogatható abban az esetben, ha legalább 51%-ban szociális adagszámokat állít elő, az ezen kívüli adagszámok 0-6 éves gyerekek és iskolai adagszámok. A fentiek alapján Nyárád Község lakossága 973 fő, a konyhai adagszámok megoszlása pedig 77,34 %-ban szociális adagszámok előállítása, 22,66 %-ban pedig óvodai étkeztetés biztosítása.

 

 

 

2017 | 10 | 18

NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NYÁRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSSEL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA, A TOP-3.2.1-15 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, MELYEN NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB, MINT 44,19 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT

44 196 880 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00024 kódszámú „A nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságának fokozása külső hőszigeteléssel” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt keretében Nyárád Község Önkormányzata a 8512 Nyárád, Kossuth utca 1. szám alatti, jelenleg JJ kiemelkedően rossz energetikai minősítésű nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítését szeretné megvalósítani. A fejlesztés keretében Polgármesteri Hivatal épületének padlásfödém szigetelése, homlokzati hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje valósul meg, melynek eredményeként az épület BB korszerű energetikai minőség szerinti besorolásúvá válik.

A fejlesztés elsődleges célja az Polgármesteri Hivatal épületének költségcsökkentése, ezáltal pedig megtakarítás elérése az intézmény számára, továbbá a Polgármesteri Hivatal épületében dolgozók és közszolgáltatást igénybevevők körülményeinek jelentős mértékben történő javítása. Átfogó céljaink között szerepel az energiahatékonyság javulásának elérése és energiatakarékos épület kialakítása. A fejlesztés megvalósításával jelentős költségmegtakarítás érhető el, de az intézmény számára a projekt nem válik jövedelemtermelővé. A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljai eléréséhez, az üvegháztartású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, ezáltal a projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési fejlesztési Operatív Program céljaihoz.

A projekt megvalósítása előreláthatóan 12 hónapot vesz igénybe. A projekt tervezett kezdési időpontja: 2017. december 01. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2018. november 30.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

Napelemes Rendszer Telepítése Nyárád Településen - 2015.09.30.

A képre kattintva elérhető az eredeti dokumentum PDF formátumban!

 

 


Napelemes Rendszer Telepítése Nyárád Településen - 2015.07.28.

A képre kattintva elérhető az eredeti dokumentum PDF formátumban!

Támogatónk:

Go to top