A kedvezményezett neve:

Nyárád Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve:

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.3-17

A projekt címe:

Helyi termelői bolt kialakítása és piac fejlesztése Nyárád településen

A szerződött támogatás összege:

46 260 374 Ft, azaz negyvenhatmillió-kettőszázhatvanezer-háromszázhetvennégy Forint

A támogatás mértéke: 90 %

Projekt azonosító: 1860313033

Projekt tartalma:

A fejlesztés célja kettős, egyrészt a meglévő helyi piac fejlesztése, másrészt egy állandó, napi nyitvatartással és széles termékskálával rendelkező helyi termelői bolt (üzlethelyiség) kialakítása. A fejlesztés két

helyrajzi számon valósul meg: a bolt és a piac Nyárád Arany János utca 116., 643 hrsz-on kerül kialakítására, míg a hozzá tartozó parkoló és szelektív hulladékgyűjtő sziget a 655 hrsz-on épül.

A teljes megvalósuló fejlesztés akadálymentesen elérhetővé válik.

A projekt befejezési dátuma: 2021.05.31.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”
https://ec.europa.eu/agriculture/


 

 

 

A kedvezményezett neve:

Nyárád Község Önkormányzata és Dáka Község Önkormányzata konzorciumban

Pályázati felhívás neve:

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

A projekt címe:

NYÁRÁD és DÁKA községek önkormányzati útjainak kezeléséhez, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A szerződött támogatás összege:

19 676 745 Ft azaz, tizenkilencmillió-hatszázhetvenhatezer-hétszáznegyvenöt forint

A támogatás mértéke: 90 %

Projekt azonosító: 1826950407

A konzorcium tagjai:

 1. Nyárád Község Önkormányzata
 2. Dáka Község Önkormányzat

Projekt leírása:

A fejlesztés célja az önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése. A fejlesztés konzorciumban valósul meg. A projekt eszközbeszerzés részének szállítója a Contstar Kft, amely vállalkozó közbeszerzés keretében került kiválasztásra.

A beszerzés során az alábbi eszközök kerültek beszerzésre:

1. Nyárád Község Önkormányzata esetében:

 • MTZ 892.2 Kerekes traktor;
 • Bohr Monster 3000 gréder.

2. Dáka Község Önkormányzata esetében:

 • Frontoni Fox 500 típusú rézsűzúzó;
 • Ároknyitó Rotofossi 500 adapter;
 • Bohr Fox 2800 tolólap;
 • Inventor RT 73 H tárcsás traktorhajtású faaprítógép.

A beszerzett traktorok és a kapcsolódó adapterek használatával az önkormányzatok és a lakosok, valamint a külterületi földtulajdonosok közös érdekét szolgálva megvalósul az önkormányzati tulajdonú külterületi utak karbantartása a két település külterületén összesen 86,01 km szakaszon.

A projekt befejezési dátuma: 2019.10.31.

„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa”

https://ec.europa.eu/agriculture/

 

 


 

 

2018 | 12 | 31

NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NYÁRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSSEL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA, A TOP-3.2.1-15 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, MELYEN NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB, MINT 44,19 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT

44 196 880 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00024 kódszámú „A nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságának fokozása külső hőszigeteléssel” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A projekt során a Támogatási szerződésben vállalt valamennyi tevékenység megvalósult:

 1. Projektelőkészítési tevékenység: Projektterv készítés, energetikai feladatok és energetikai dokumentáció elkészítése, valamint beruházást támogató engedélyezési szintű tervek készítése
 2. Projektelőkészítési tevékenység: közbeszerzési eljárás lefolytatása
 3. 8512 Nyárád, Kossuth utca 1. Hrsz.: 3/8, szám alatti polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítése:
  • - homlokzati hőszigetelés (Σfelület = 208,26 m2)
  • - lábazati hőszigetelés (Σfelület = 63,16 m2)
  • - padlásfödém hőszigetelés (Σfelület = 209,11 m2)
  • - pincefödém hőszigetelés (Σfelület = 88,59 m2)
  • - homlokzati nyílászáró csere (Σmennyiség = 17 db)
  • - szilárd biomassza tüzelésű kazán beépítése
  • - részleges akadálymentesítés
 4. Projektmenedzsmenti tevékenység ellátása
 5. Műszaki ellenőri tevékenység ellátása
 6. Képzési tevékenység
 7. Kötelezően ellátandó nyilvánosság biztosítása

 

A projekt kezdési időpontja: 2017.12.01. A projekt befejezésének időpontja: 2018.12.31.

 


 

 

2018 | 06 | 25

NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NYÁRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSSEL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA, A TOP-3.2.1-15 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, MELYEN NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB, MINT 44,19 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT

44 196 880 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00024 kódszámú „A nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságának fokozása külső hőszigeteléssel” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100%-a.

A Magyar Államkincstár által jóváhagyott, alábbi műszaki szakmai tartalomra közbeszerzési eljárást lefolytattunk le, melynek eredményeként az Ostrya Bt. lett a nyertes ajánlattevő kivitelező:

Határoló szerkezetek:

 • A homlokzati falak (Σfelület = 208,26 m2) 18 cm vastagságú expandált polisztirolhab lemezzel. Végleges felületkezelés 5 mm vastagságú nemes vakolattal.
 • A lábazati falak (Σfelület = 63,16 m2) 18 cm vastag extrudált polisztirolhab lemezzel Végleges felületkezelés 5 mm vastagságú műgyanta kötőanyagú gyöngyvakolattal.
 • A padlásfödém (Σfelület = 253,16 m2) hőszigetelése. A födém felső síkján min. 2 rtg. 12 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal. A páratechnikai szempontok kielégítése érdekében a hőszigetelés alsó síkján párazáró réteg, felső síkján légzáró, páraáteresztő réteggel. Részlegesen járható felület kialakítása OSB faforgács lapok elhelyezésével kell biztosítani. A fűtetlen pincét és a fűtött tereket elválasztó pincefödém (Σfelület = 88,59 m2) hőszigetelése: a födém alsó síkján min. 15 cm vastagságú kőzetgyapot hőszigetelő anyaggal. Végleges felületkezelés 5 mm vastagságú nemesvakolattal.

Nyílászáró csere:

A cserélendő szerkezetek:

 • 1 db kifelé nyíló, üvegezett bejárati ajtó, UW ≤ 1,15 W/m2K, UG ≤ 0,60 W/m2K
 • 16 db többszárnyú, középnyíló, bukó-nyíló ablak, UW ≤ 1,15 W/m2K, UG ≤ 0,60 W/m2K

Az új, beépítendő nyílászáróknak háromszoros üvegezésű, LOW-E bevonattal és hőhídmentes, műanyag tokszerkezettel rendelkező szerkezetet javasolunk. Az újonnan beépítendő, korszerű nyílászárók légtömörek, így a filtrációs veszteség is lecsökken. A nyári túlmelegedés elkerülése érdekében külső árnyékolók, felszerelését javasoljuk az épület napsugárzásnak fokozottan kitett homlokzatain, lehetőleg motoros működtetéssel

Hőtermelő berendezések:

A fűtési rendszer felújítása: szilárd biomassza tüzelésű kazán, 10 kW-os teljesítményig, fordulatszám szabályozott keringtető szivattyú beépítéssel, füstgázelvezető rendszer felülvizsgálatával, gépészeti csővezetékek szerelése, azok hőszigetelése, valamint a csatlakozási pontok kialakítása.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 


 

Szociális konyha fejlesztése

A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-VE1-2017-00006

A kedvezményezett neve: Nyárád Község Önkormányzata

Elnyert támogatási összeg: 44 106 834 Ft

A projekt tervezett megvalósítási időszaka: 2018. március 01 – 2019. március 31.

A projekt az Európai Unió 100%-os intenzitású támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. A projekt a Veszprém Megyei Önkormányzattal, mint konzorciumi partnerrel közösen valósul meg.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében megvalósítandó tevékenység az étkeztetéshez kapcsolódik: szociális konyha felújítása és a konyha működtetéséhez szükséges eszközbeszerzés, ami illeszkedik a felhívás céljaihoz. A kötelezően megvalósítandó tevékenységek közül megvalósulnak energiahatékonysági fejlesztések, és a kötelező nyilvánosság biztosítása. A tervezett, alapellátáshoz tartozó fejlesztés hozzájárul az érintett településeken az állandó jelenlétet igénylő családi terhek csökkentéséhez. A fejlesztés a szociális étkeztetés biztosításával jellemzően idős emberek napi szintű ellátásában működik közre, mely célcsoportban az idős kor előrehaladtával egyre nagyobb számban jelennek meg rászoruló személyek.

Műszaki-szakmai eredmények: A szociális étkeztetésben közreműködő főzőkonyha működési költsége csökken. A projekt keretében a konyha és étkező rész belső felújítására koncentrál az önkormányzat. Megvalósul a belső oldalfal és padló burkolatok cseréje, a kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje, felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje, valamint belső festő és mázoló munkák. A kiszolgáló épületnél a felújítás az épület belső felújítását foglalja magába, a héjazat cserével kiegészítve. Megtörténik a belső oldalfal és padló burkolatok cseréje, a kapcsolódó gépészeti vezetékek cseréje, felülvizsgálata, szerelvények szaniterek cseréje, belső festő és mázoló munkák, héjazat és bádogos szerkezetek cseréje.

Nem számszerűsíthető egyéb tulajdonság: A projekttel javulnak a szociális alapszolgáltatások nyújtásában résztvevő főzőkonyhán a munkakörülmények.
Eredmény: Korszerű eszközökkel felszerelt főzőkonyha 40 tételben összesen 185 db eszköz kerül beszerzésre konyhai eszközök formájában.
Nem számszerűsíthető egyéb tulajdonság: Korszerű főzőkonyha létesül.

A projekt illeszkedik a felhívás 3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások fejezetében részletezett 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontjához. A felhívás konyha kialakítására vonatkozó támogathatósági feltételek közé sorolja azt, hogy 10 000 fő lakosságszám alatti település és 26 millió Ft összköltség feletti tervezett projekt:támogatható abban az esetben, ha legalább 51%-ban szociális adagszámokat állít elő, az ezen kívüli adagszámok 0-6 éves gyerekek és iskolai adagszámok. A fentiek alapján Nyárád Község lakossága 973 fő, a konyhai adagszámok megoszlása pedig 77,34 %-ban szociális adagszámok előállítása, 22,66 %-ban pedig óvodai étkeztetés biztosítása.

 

 

 

2017 | 10 | 18

NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

A NYÁRÁDI POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÜLETÉNEK ENERGIAHATÉKONYSÁGÁNAK FOKOZÁSA KÜLSŐ HŐSZIGETELÉSSEL

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAMOK IRÁNYÍTÓ HATÓSÁGA, A TOP-3.2.1-15 ÖNKORMÁNYZATI ÉPÜLETEK ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE TÁRGYÚ FELHÍVÁST TETT KÖZZÉ, MELYEN NYÁRÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÖBB, MINT 44,19 MILLIÓ FT VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁST NYERT

44 196 880 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk a TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00024 kódszámú „A nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energiahatékonyságának fokozása külső hőszigeteléssel” című pályázatunkkal. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt keretében Nyárád Község Önkormányzata a 8512 Nyárád, Kossuth utca 1. szám alatti, jelenleg JJ kiemelkedően rossz energetikai minősítésű nyárádi Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítését szeretné megvalósítani. A fejlesztés keretében Polgármesteri Hivatal épületének padlásfödém szigetelése, homlokzati hőszigetelése, külső nyílászáróinak cseréje valósul meg, melynek eredményeként az épület BB korszerű energetikai minőség szerinti besorolásúvá válik.

A fejlesztés elsődleges célja az Polgármesteri Hivatal épületének költségcsökkentése, ezáltal pedig megtakarítás elérése az intézmény számára, továbbá a Polgármesteri Hivatal épületében dolgozók és közszolgáltatást igénybevevők körülményeinek jelentős mértékben történő javítása. Átfogó céljaink között szerepel az energiahatékonyság javulásának elérése és energiatakarékos épület kialakítása. A fejlesztés megvalósításával jelentős költségmegtakarítás érhető el, de az intézmény számára a projekt nem válik jövedelemtermelővé. A projekt megvalósításával az önkormányzat hozzájárul az alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaság céljai eléréséhez, az üvegháztartású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, ezáltal a projekt illeszkedik a Terület- és Településfejlesztési fejlesztési Operatív Program céljaihoz.

A projekt megvalósítása előreláthatóan 12 hónapot vesz igénybe. A projekt tervezett kezdési időpontja: 2017. december 01. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2018. november 30.

A projekt a Széchenyi 2020 Program keretében az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásával valósul meg.

 

Napelemes Rendszer Telepítése Nyárád Településen - 2015.09.30.

A képre kattintva elérhető az eredeti dokumentum PDF formátumban!

 

 


Napelemes Rendszer Telepítése Nyárád Településen - 2015.07.28.

A képre kattintva elérhető az eredeti dokumentum PDF formátumban!

Támogatónk:

Go to top