Felhívás!

Nyárád Község Önkormányzata az Innovációs és Technológiai Minisztériummal

együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján

ezennel kiírja

2022. évre

az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

 

A pályázati kiírások Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) beszerezhetőek.

 

A dokumentumok alábbi linkeken letölthetőek:

 

 

 

 


Változik a kormányablakok nyitvatartása


F E L H Í V Á S

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az otthonukban egyedül maradt idős, mozgáskorlátozott illetve fogyatékkal élő személyek a következő telefonszámon jelezhetik ha a kialakult veszélyhelyzetben segítségre van szükségük:

Nyárád Község Önkormányzata

06 89  340  512

 

 


HIRDETMÉNY

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2020/2021-es nevelési évre az

ÓVODÁS KORÚ GYERMEKEK

Jelentkezése

Nyárád, Pápadereske Társulás Társulási Tanácsa által működtetett óvodába:

Írásban kell benyújtani április 21.-ig

A beíratás elektronikus vagy postai úton történik. Ha online formában szeretnék, akkor az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen keresztül tudják leadni jelentkezésüket. Ha postai úton, akkor a Nyárádi Napköziotthonos Óvoda címére kell levelüket eljuttatni. (8512 Nyárád, Arany János utca 58.) A beiratkozáshoz szükséges dokumentum Nyárád Község honlapjáról letölthető: Jelentkezési lap letöltése

Ezt kitöltve, mindkét szülőnek aláírva kell eljuttatni a Nyárádi Napköziotthonos Óvodának.

A postai úton való jelentkezéseknél nagyon fontos, hogy a feladás utolsó napi dátuma 2020. április 20. legyen.

Be kell íratni azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermekét kellő időben az óvodába nem íratja be, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012 évi II. törvény 247. § a) pontja alapján szabálysértést követ el.

Az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját (2020. április 21.) követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt.

Kérjük a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31-e és 2021. május 31-e között töltik be a 3. életévüket, vagyis előfelvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.

Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az intézményvezető 2020. április 30.-ig megküldi a szülőnek illetve a törvényes képviselőnek.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél.

A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést.

A Nyárád Pápadereske Társulás Társulási Tanácsa nevében:

Nyárád, 2020. március 30.

Pajak Károly sk.
Nyárád Pápadereske Társulás
Társulási Tanács elnöke

 

Jelentkezési lap letöltése

 


 

F e l h í v á s !

Nyárád Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta

2020. évre

az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázati kiírások Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) beszerezhetőek.

 


 

 


 

 

F e l h í v á s !

Nyárád Község Önkormányzata

az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta

2019. évre

az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

A pályázati kiírások Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) beszerezhetőek.

 


 

 


F e l h í v á s !

Nyárád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve,

az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta 2018. évre

az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

A pályázati kiírások Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál is (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) beszerezhetőek.

 

 


RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS! LAKOSSÁGI ÉS PARTNERI FÓRUM!

Az új Nemzeti Építészet Politika különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító – az építészeti minőségen alapuló - korszerűsített építésügy kialakítására. Ehhez kapcsolódóan közelmúltban lezajlott jogszabályi változások két új településképet érintő műfajt is bevezetett: a településképi arculati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden magyarországi településen kötelezővé tették a kormányzati döntéshozók. A jogszabályi kötelezettségnek eleget téve Nyárád településen is elkezdődött a két dokumentum létrehozása, amely a helyiek széles társadalmi bevonásával kell, hogy megtörténjen, két lakossági fórum keretében.

Tájékoztatom a lakosságot, a vállalkozói, civil és egyházi egyeztető partnereket, hogy a településképi arculati kézikönyv, és a településképi rendelet előzetes tájékoztató egyeztetését (adatgyűjtési, és szándékfeltárási céllal)

2017. június 9-én 17 órától

tartjuk, melyre minden - település szépítésért felelősséget érző – meghívottat szeretettel várunk a Kultúrházban.

 

Pajak Károly

polgármester sk.


 

F E L H Í V Á S

Az erdő- és szabadtéri tüzek szempontjából a tavasz a legveszélyesebb időszak, ilyenkor Magyarországon évente több ezer tűz keletkezik.
A szabadterületi tüzek megakadályozására vonatkozó általános előírás, hogy a terület tulajdonosa, használója köteles a területet éghető anyagtól, száraz növényzettől mentesen tartani.

A belterületi hulladékégetés – amennyiben más jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – tilos!

Kerti növényi hulladék égetésre csak ott van lehetőség, ahol ezt önkormányzati rendelet megengedi.

A kirándulóknak fontos tudnia, hogy csak a kijelölt tűzrakóhelyeken gyújthatnak tüzet. Ha befejezték a szabadtéri sütés-főzést, vagy a kerti hulladék égetését, akkor a tüzet minden esetben oltsák el vízzel és takarják le földdel. A dohányzók pedig minden esetben oltsák el az égő cigarettacsikket, mert az is könnyen tüzet okozhat.

Belterületen csak ott szabad kerti növényi hulladékot égetni, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi. Ilyen esetben is csak a rendeletben meghatározott időben szabad égetni. Ha az önkormányzatnak nincs a kerti növényi hulladék égetésre vonatkozó rendelete, akkor az tilos.

A külterületi tarlóégetést és vágott növények égetését a munkálatok előtt tíz nappal engedélyeztetni kell a helyi katasztrófavédelmi kirendeltséggel. A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk megfelelő mennyiségű oltóanyagról.

Mindig legyen nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan felügyeletünk alatt tudunk tartani. Ha feltámad a szél, azonnal hagyjuk abba az égetést és oltsuk el a tüzet!

A szabályok megszegése tűzvédelmi hatósági eljárást von maga után.

Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Pápai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

 


F e l h í v á s !

Nyárád Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve,

az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján kiírta 2017. évre az „A” és „B” típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

A pályázati kiírások Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatalnál (8512 Nyárád, Kossuth u. 1.) beszerezhetőek.

 


 

 2016.09.07. 

Legyél te is határvadász! - Pályázati felhívás

 

Részletek


 

 


 

Tájékoztató!

Nyárád Közigazgatási területén

2015. december 1. napjától rögzített felvételek készítésére alkalmas

térfigyelő kamerarendszer működik.

 


 

Támogatónk:

Go to top