A Nyárádi Közös Önkormányzati Hivatal által vezetett adatbázisok:

A születésekről, a házasságkötésekről, a halálesetekről.
jogszabályhely: az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet
Hozzáférhetőség: nem nyilvános

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett születések nyilvántartása
jogszabályhely: az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 6/2003. (III.7.) BM rendelet 94. §
Hozzáférhetőség: nem nyilvános

Szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából vezetett nyilvántartás
jogszabályhely: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 18. §.
Hozzáférhetőség: nem nyilvános

A gyermek, a nagykorúvá vált gyermek, a fiatal felnőtt hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének megállapítását, megjelölve a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának okát tartalmazó nyilvántartás
jogszabályhely: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 138. §. (1) bekezdés f)

Ingatlanvagyon kataszter
Gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái: az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyon nyilvántartási és adatszolgáltatási rendjéről szóló 147/1992. (XI.6.) Korm. rendelet alapján
Hozzáférhetőség: Nem nyilvános

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása
jogszabályhely: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6.§ (1) bek alapján
Hozzáférhetőség: nyilvános
Működési engedéllyel rendelkező üzletek nyilvántartása
jogszabályhely: A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 9.§ (1) bek. alapján
Hozzáférhetőség: nyilvános

Címnyilvántartás
jogszabályhely: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992.évi LXVI. törvény végrehajtására kiadott 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet 6.§ (1)
Hozzáférhetőség: nyilvános

Támogatónk:

Go to top